Serveis audiovisuals

També posem al vostre abast serveis adaptats a les necessitats lingüístiques concretes del món audiovisual, com és ara la transcripció de fitxers d’àudio, veus superposades o la subtitulació.

Transcripció

Fem transcripcions d’arxius d’àudio de formats de tota mena: fem transcripcions a partir d’un DVD, d’un CD o de qualsevol format digital (.mp3, .wav, .mov, .avi, .mpeg, etc.) i us el lliurem en un CD o DVD, o a través d’Internet en diferents formats (.pdf, .doc, .txt, etc.) o, fins i tot, en versió impresa, segons les vostres preferències.

A més, podeu combinar el nostre servei de transcripció amb els de traducció, resum o cració de notes de premsa.

  • Transcripció empresarial: Cobrim totes les possibles variants de la transcripció per a negocis, com ara transcripcions d’entrevistes, reunions, conferències via telemàtics, sessions orientatives per a grups, dictats i molt més.
  • Transcripció d’ arxius multimèdia: Transcripció de podcasts, vídeos, etc.
  • Transcripció mèdica: Transcripció d’informes i historials mèdics, informes d’exàmens físics, informes d’altres informes d’operacions, informes de consulta, etc.
  • Transcripció jurídica: Transcripcions de declaracions, gravacions de judicis, verbatim, interceptacions legals de trucades, correspondència, memoràndums i altres tipus de comunicacions internes.

Voice Over – Veus Superposades

BBLTRANSLATION disposa d’especialistes en la tècnica del voice over, que s’aplica fonamentalment als mitjans audiovisuals. El resultat és una traducció sobreposada en el discurs d’un orador determinat.

  • Serveis de traducció de vídeos corporatius mitjançant voice over
  • Enregistraments professionals de voice over per a vídeos corporatius
  • Enregistrament professional de missatges de veu per a contestadors automàtics, missatges de felicitació, etc.

Subtitulació

A BBLTRANSLATION som especialistes i acumulem una extensa experiència en la subtitulació professional —tant de tipus convencional com multilingüe— de vídeos promocionals, corporatius i de formació, així com tutorials i demostracions.

  • Subtítols per a persones amb problemes auditius
  • Subtitulació multilingüe
How can we help you?
bbltranslation-IAAPA-logo

Els nostres valors

Rapidesa i confidencialitat
El teu éxit és el nostre
Traductors nadius especialitzats
Garantia zero errors
El teu temps són diners. No el malgastis corregint una mala traducció