Nous requisits d’etiquetatge de vins a la UE: què ha canviat i per què és important?

BBL Translation, Destacado

El món del vi és una rica amalgama de tradició, sabor i cultura, i l’etiquetatge dels vins exerceix un paper crucial en la comunicació del seu origen, la seva qualitat i les seves característiques. Recentment, la Unió Europea ha establert nous requisits d’etiquetatge que afecten tots els vins produïts després del 8 de desembre de 2023 que es comercialitzen a la UE. En aquest post, explorarem aquests canvis i per què és vital entendre’ls.

En què han canviat els requisits d’etiquetatge de vins a la UE?

Els nous requisits d’etiquetatge de vins a la UE se centren a proporcionar als consumidors informació clara i transparent sobre el producte que estan comprant. Alguns dels canvis inclouen l’obligació de mostrar informació sobre al·lergògens, el contingut de sucres i l’adopció d’un format uniforme per a la declaració d’ingredients i al·lergògens. A més, es requereix un esment específic de si el vi conté sulfits i s’introdueixen regles més estrictes sobre la utilització de determinades declaracions, com ara «natural» o «tradicional».

Per què són importants aquests canvis?

Aquests canvis són fonamentals perquè donen poder als consumidors en proporcionar-los informació clara i completa sobre el vi que estan adquirint. Amb una major consciència sobre al·lèrgies alimentàries i preferències dietètiques, és crucial que els etiquetatges reflecteixin amb precisió el contingut del vi. A més, l’estandardització de la informació en les etiquetes facilita la comparació entre diferents productes i millora la transparència en el mercat.

Per què la nostra agència s’especialitza en traducció d’etiquetes de vi?

En la nostra agència de traducció, entenem la importància de la precisió i la coherència en l’etiquetatge de vins, especialment en un mercat globalitzat com l’actual. El nostre equip de traductors especialitzats no només domina els idiomes de destinació, sinó que també coneix a fons la terminologia específica del món del vi. A més, els nostres traductors són, abans de res, experts en normativa alimentària, la qual cosa ens permet garantir que les traduccions compleixin amb les regulacions pertinents en cada mercat.

Des de la traducció de les descripcions de sabor fins a l’adaptació de les regulacions d’etiquetatge segons el país de destinació, ens comprometem a oferir serveis de traducció d’alta qualitat que compleixin amb els requisits legals i satisfacin les necessitats dels nostres clients.

Conclusió

En resum, els nous requisits d’etiquetatge de vins a la UE representen un pas significatiu cap a una major transparència i claredat en el mercat del vi. És fonamental que els productors i distribuïdors s’adaptin a aquests canvis per complir amb les regulacions i satisfer les demandes dels consumidors informats. En la nostra agència de traducció, ens especialitzem en la traducció precisa i coherent d’etiquetes de vi, assegurant que la informació es comuniqui de manera efectiva en tots els idiomes i mercats.

Si vols més informació sobre els nostres serveis de traducció d’etiquetes de vi, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Som aquí per ajudar-te a aconseguir els teus objectius d’internacionalització i garantir que el teu vi arribi a nous horitzons amb la màxima precisió i professionalitat.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.