Interpretació consecutiva

El procés d’interpretació consecutiva s’inicia amb el discurs d’un orador, la durada del qual oscil·la entre cinc i deu minuts. Durant aquesta fase, l’intèrpret pren notes sobre l’estructura del discurs i en memoritza els conceptes clau. Posteriorment, llegeix les anotacions i, completant-les amb la informació que ha emmagatzemat mentalment, reprodueix d’una manera exacta el discurs de l’orador amb una similitud respecte de l’original d’aproximadament el 90%. Aquesta és, sens dubte, la modalitat d’interpretació més exigent.

Estem especialitzats a donar suport durant:

  • Seminaris
  • Conferències