Llengua de signes

El servei d’interpretació de llengua de signes procura facilitar a les persones amb una discapacitat auditiva greu la seva comunicació amb la resta de persones.

Oferim els nostres serveis a persones que pateixen una discapacitat auditiva que els ocasiona problemes d’expressió i comprensió del llenguatge oral, i que fan servir la llengua de signes catalana per comunicar-se.

Els ajudarem en diverses actuacions, tant si són privades com professionals:

  • Entrevistes
  • Reunions
  • Formació
  • Cites
  • Conferències
  • Fires