Traducció tècnica i del sector de les energies renovables

renewable-energy2

Les empreses cada vegada fan més atenció a la traducció tècnica. Per a una bona traducció tècnica, cal disposar de traductors que tinguin coneixements superiors de la terminologia del sector, i els nostres experts els tenen.

En aquest camp solem traduir, entre d’altres:

  • Catàlegs de productes
  • Etiquetatge
  • Manuals d’instruccions
  • Textos relacionats amb enginyeries

El sector de les energies renovables evoluciona constantment. Les traduccions en aquest camp exigeixen un alt nivell de coneixement de la terminologia i l’assessorament d’enginyers que orientin els nostres experts per poder adaptar correctament cada text en l’idioma de destinació. Els nostres traductors analitzen l’idioma d’origen i n’adapten el contingut en l’idioma de destinació amb una garantia total.

En aquest camp solem traduir, entre d’altres:

  • Contractes
  • Documents
  • Estudis de viabilitat
Com us podem ajudar?

Els nostres valors

Rapidesa i confidencialitat
El teu éxit és el nostre
Traductors nadius especialitzats
Garantia zero errors
El teu temps són diners. No el malgastis corregint una mala traducció