Interpretació a distància

La interpretació a distància neix gràcies a la tecnologia moderna i permet oferir serveis d’interpretació durant conferències, seminaris, presentacions i reunions a escala mundial. Arriba a qualsevol públic des de qualsevol lloc amb serveis d’interpretació específics per a sords, persones amb poc domini de l’anglès i molts altres col·lectius.