Us oferim una gran diversitat de serveis segons les vostres necessitats

Oferim un ventall molt ampli de serveis de traducció especialitzada: des de traducció jurídica fins a traducció financera, del sector immobiliari, tècnica, mèdica, dels sectors de la publicitat, el turisme, les energies renovables o les aplicacions mòbils, entre d’altres.
Oferim tota mena de traduccions jurades, que tenen validesa legal davant qualsevol organisme públic o privat.

Oferim serveis d’interpretació simultània, consecutiva, d’enllaç i de llengua de signes.
Oferim serveis de transcripció, voice over i subtitulació.

Guanya confiança i prestigi amb una bona pronunciació. Descobreix com.
També oferim serveis de consultoria de protocols per a reunions, esdeveniments o actes entre persones de cultures diferents.

Un equip de professionals nadius al vostre servei per a traduccions de caire general, audiovisuals, interpretació simultània per a fires i congressos, traducció jurídica jurada, financera, mèdica, del sector immobiliari, d’aplicacions mòbils i molt més.

Alguns dels nostres darrers projectes: