«La interpretació és l’eina oral i la clau per a una bona impressió en un negoci nou. Estàs llest per a embarcar-te cap a l’exterior?»
Barbara Beatrice Lavitola
Managing Director

BBLTRANSLATION, amb l’excel·lència com a pilar fonamental, ofereix serveis d’interpretació simultània (l’intèrpret és dins una cabina o utilitza el sistema bidule), d’interpretació consecutiva (l’intèrpret pren nota de l’estructura del discurs, en memoritza els conceptes principals i, tot seguit, reprodueix amb exactitud el discurs de l’orador en la llengua de destinació), d’interpretació d’enllaç (l’intèrpret fa d’enllaç entre dues persones que no dominen el mateix idioma), de llengua de signes i interpretació a distància.

Fes que els teus productes i serveis es desmarquin de la competència. Demana’ns un pressupost gratuït i sense compromís. Et contestarem en 24 hores!

Interpretació consecutiva

El procés d’interpretació consecutiva s’inicia amb el discurs d’un orador, la durada del qual oscil·la entre cinc i deu minuts. Durant aquesta fase, l’intèrpret pren notes sobre l’estructura del discurs i en memoritza els conceptes clau. Posteriorment, llegeix les anotacions i, completant-les amb la informació que ha emmagatzemat mentalment, reprodueix d’una manera exacta el discurs

read more
Interpretació a distància

La interpretació a distància neix gràcies a la tecnologia moderna i permet oferir serveis d’interpretació durant conferències, seminaris, presentacions i reunions a escala mundial. Arriba a qualsevol públic des de qualsevol lloc amb serveis d’interpretació específics per a sords, persones amb poc domini de l’anglès i molts altres col·lectius.

read more
Interpretació d’enllaç

Ens referim a interpretació d’enllaç quan l’intèrpret actua com a enllaç lingüístic entre dues persones que, en un moment concret, no són competents en l’ús d’un mateix idioma i, per tant, no es poden comunicar. En aquest context —habitualment vinculat a esdeveniments professionals—, l’intèrpret és la solució que garanteix una comunicació eficaç entre els diversos

read more
Interpretació simultània

En la traducció simultània, l’intèrpret —que treballa des d’una cabina vinculada al so exterior per mitjà d’uns auriculars— tradueix oralment d’un idioma a un altre de manera simultània, és a dir, alhora que parla l’orador. Aquest servei acostuma a ser necessari durant: Seminaris Conferències

read more
Llengua de signes

El servei d’interpretació de llengua de signes procura facilitar a les persones amb una discapacitat auditiva greu la seva comunicació amb la resta de persones. Oferim els nostres serveis a persones que pateixen una discapacitat auditiva que els ocasiona problemes d’expressió i comprensió del llenguatge oral, i que fan servir la llengua de signes catalana

read more
Com us podem ajudar?

Els nostres valors

Rapidesa i confidencialitat
El teu éxit és el nostre
Traductors nadius especialitzats
Garantia zero errors
El teu temps són diners. No el malgastis corregint una mala traducció