Traducció jurada amb signatura digital

digital signature

Utilitzar una signatura digital garanteix que es compleixen els últims requisits de l’Administració i les empreses en general. La signatura digital és una eina que permet signar documents electrònics i donar-los autenticitat (dona fe de la identitat del signant) i integritat (assegura que els documents signats no s’han modificat des de la signatura).
La signatura digital és imprescindible per agilitzar processos de concursos públics.

Les nostres traduccions jurades amb signatura digital tenen l’extensió .p7m (Firma CAdES).

Garantim:

  • Transparència
  • Validesa legal
  • Eficiència i sostenibilitat del document electrònic
  • Interoperabilitat entre administracions públiques
  • Iniciatives legals i tecnològiques d’última generació
  • Identitat digital
  • Seguretat
  • Reutilització
Com us podem ajudar?

Els nostres valors

Rapidesa i confidencialitat
El teu éxit és el nostre
Traductors nadius especialitzats
Garantia zero errors
El teu temps són diners. No el malgastis corregint una mala traducció