Traduccions immobiliàries

En un camp com el de la immobiliària, en què en les operacions acostumen a entrellaçar-se molts idiomes i on es mouen grans quantitats monetàries, el fet de tenir cura de tots els detalls té una importància vital.

En aquest camp solem traduir, entre d’altres:

  • Contractes de compravenda o lloguer
  • Diligències degudes
  • Ofertes
  • Poders
  • Avals

En aquest camp solem traduir, entre d’altres

Contractes de compravenda o lloguer
Ofertes
Diligències degudes
Poders
Avals