BBLTranslation engega BBLsaʊnd®, un laboratori lingüístic per millorar la comunicació oral dels empresaris

Article

L’experiència que té BBLTranslation en tota mena d’accions en l’àmbit empresarial li han permès observar les principals necessitats de cada sector i buscar-hi solucions mitjançant iniciatives noves. En un mercat cada vegada més competitiu, l’exigència i la qualitat dels clients fa que sigui imprescindible cercar propostes més innovadores que s’adaptin a les seves demandes.
Avui us volem presentar BBLsaʊnd®, un projecte nou impulsat per BBLTranslation del qual hem parlat amb la directora i gerent de l’empresa, Barbara Beatrice Lavitola.
—Què és BBLsaʊnd®?
—Podríem dir que BBLsaʊnd® és el nostre propi laboratori lingüístic. Hem dissenyat un taller especialitzat per ajudar els empresaris a fer servir l’anglès d’una manera quotidiana en el seu àmbit professional. Volem que guanyin confiança millorant la pronunciació i la comprensió auditiva de la llengua anglesa.
—Com sorgeix aquesta iniciativa?
—Tots aquests anys d’experiència en el sector ens han fet veure que, en general, és relativament assequible adquirir una certa competència en anglès. Malgrat tot, és cert que també hi ha una gran falta de confiança en la comunicació oral. I per això ens centrem en l’àmbit professional, on la necessitat de comunicar-se en anglès és cada vegada més gran i una correcta pronunciació és essencial per poder traspassar fronteres.
—Heu observat un increment en la necessitat de fer servir l’anglès en el sector empresarial?
—I tant. El sector empresarial cada vegada està més enfocat als negocis a l’estranger i, per tant, la necessitat de comunicar-se en anglès és evident. Som pioners a l’hora d’oferir una oferta formativa que no prioritzi la gramàtica ni el vocabulari, sinó la pronunciació i l’entonació. El nostre objectiu és que els usuaris millorin la seva expressió oral en anglès, perdin la por de parlar una llengua estrangera i guanyin confiança a l’hora de mantenir converses professionals internacionals.
—En què consistirà el taller?
—Oferim un taller per aprendre tot el que cal saber sobre els fonemes, l’accentuació, l’entonació i les característiques discursives des del prisma de la producció de sons.
—Quins professionals l’impartiran?
—Gran part dels èxits aconseguits per BBLTranslation es deu a la qualitat dels nostres serveis i per això comptem amb els millors professionals especialitzats per a aquestes classes. BBLsaʊnd® col·labora amb docents afiliats a universitats de renom amb l’objectiu d’oferir a les empreses un taller especialitzat i pragmàtic amb resultats visibles en poc més d’un mes.

Més informació sobre BBLsaʊnd®

BBLsaʊnd® està acabant de tancar els grups del següent taller, que tindrà lloc entre els mesos de febrer i març de 2017 i que oferirà horaris flexibles, adaptats a les exigències laborals dels professionals que hi participin.
El taller s’impartirà a Barcelona, tot i que també s’oferirà la modalitat Learn@Work per a empreses de Madrid i Barcelona. Aquesta modalitat garanteix el desplaçament dels professors a les instal·lacions de les empreses els dies i a les hores que s’acordin per tal que els treballadores treguin el màxim profit del seu temps.
BBLsaʊnd® és una aposta pionera en el mercat. Si bé és cert que actualment podem trobar una àmplia oferta de cursos de gramàtica i conversa, és molt útil fomentar una formació especialitzada per millorar la pronunciació de les persones que ja fan servir l’anglès cada dia.
Les persones que estiguin interessades en aquest taller poden contactar amb l’equip de BBL des del web de l’empresa.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

"La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit."

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.