BBLTranslation escalfa motors al Circuit de la Comunitat Valenciana

Article

BBLTranslation sempre ha destacat la importància de les traduccions, i el seu portal BBLWINGS n’és un clar exemple. Un portal on es publiquen alguns dels errors de traducció més insòlits i sorprenents, i que fa palès que encara hi ha un bon grapat d’empreses que no aprecien suficientment el valor afegit que té una traducció professional a càrrec de traductors nadius.
Aquest no és el cas del Circuit Ricardo Tormo de València. La seva política preveu oferir continguts de màxima qualitat en tots els idiomes disponibles al seu web. El circuit acull, entre altres esdeveniments, el Gran Premi MOTUL de la Comunitat i ofereix els continguts del web en espanyol, anglès i valencià.
Per fer-ho, ha comptat amb l’ajuda de BBLTranslation, que ha tingut el plaer de dur a terme la traducció i la revisió a l’anglès, i també la correcció ortotipogràfica dels continguts en espanyol de Circuit Ricardo Tormo (www.circuitvalencia.com), un dels circuits de referència de les principals competicions de motor del món.
Durant el procés de traducció i correcció ha estat molt important la implicació del Circuit, que ha treballat de costat amb BBL per a obtenir el millor resultat possible. Així és: un treball sempre tindrà més garanties de qualitat si el client participa en el procés ja que coneix millor que ningú el missatge que vol transmetre i les seves peculiaritats o aspectes específics. En aquest cas, el món del motor es caracteritza per un vocabulari i unes expressions pròpies, que de vegades cal traduir-les amb tecnicismes i ser molt fidels a l’original perquè els altres públics rebin els missatges amb la mateixa intenció i el mateix contingut.
Nicolás Collado, director de màrqueting del Circuit, ens parla de la importància que té en la seva estratègia oferir un web per al públic nacional i internacional: «El Circuit Ricardo Tormo està en desenvolupament constant perquè ens hem d’adaptar a les noves tendències virtuals, però sempre amb la referència dels apassionats pel motor. La nostra plataforma de venda d’entrades a la xarxa arriba a un 37 % d’usuaris internacionals, amb la qual cosa és important que tant la informació com el procés de consum siguin àgils, senzills i clars. És evident que una bona traducció evita malentesos i possibles queixes; però sobretot, fa que l’experiència de compra sigui positiva des del punt de vista del consumidor.»
Nicolas Collado
Seguint aquesta línia, Collado fa referència a la disponibilitat dels continguts web en anglès com a part de la seva estratègia: «Sens dubte, és un nínxol de mercat que continua creixent i nosaltres treballem per a potenciar els mercats estrangers. És fonamental que no hi hagi errors d’informació, que les paraules s’escullin amb molta cura, transmetin exactament el que volíem i que les interpretacions alternatives no hi tinguin cabuda.»
Per últim, Collado considera que és «imprescindible» oferir traduccions de qualitat al web per a donar una imatge òptima al públic internacional: «La traducció ens ha ajudat molt a millorar el servei que donem al client i ens ha motivat a cuidar, encara més, tot el procés de consum dels clients. Podríem dir que ens ha fet ser encara més crítics amb nosaltres mateixos.»
El pròxim mes de novembre arriba la gran cita de l’any: les proves de Moto3, Moto2 i MotoGP a les instal·lacions del Circuit. I per a això, totes les vies de comunicació (inclòs el web) estan a punt perquè tant el públic nacional con l’internacional es puguin informar correctament i puguin fer les seves reserves.
El fet d’oferir continguts ben redactats i idiomàtics enforteix la confiança del lector envers el que llegeix i també envers la marca.
El Circuit Ricardo Tormo de València és un exemple més d’una empresa que genera part dels seus beneficis gràcies al consumidor estranger. En aquest context, és vital per a totes les empreses que exporten els seus productes o serveis, que la seva comunicació sigui clara i plurilingüe. D’aquesta manera arribaran al màxim nombre de clients finals, incrementaran la seva presència internacional i, per damunt de tot, incrementaran els seus beneficis.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.