BBLTranslation participa en la VII Edició d’IMEX Impuls Exterior-Barcelona com a col·laborador principal

BBL Translation

BBLTranslation participarà com a col·laborador principal de traduccions en la VII Edició d’IMEX Impuls Exterior-Barcelona, afermant així el seu compromís amb la internacionalització de les empreses nacionals.

 

IMEX Impuls Exterior-Barcelona tindrà lloc el dia 19 d’abril de 2023 al World Trade Center Barcelona. Es tracta de la primera i més important fira de negoci internacional i comerç exterior, l’objectiu de la qual és millorar la competitivitat de les pimes en la seva sortida a l’exterior, de manera que una empresa com BBLTranslation no podia no participar-hi. IMEX Impuls Exterior-Barcelona durà a terme la seva setena edició a Catalunya i comptarà amb el servei de traducció de l’espanyol al català i revisió de l’espanyol de BBLTranslation, la nostra agència de traduccions de Barcelona especialitzada en internacionalització.

 

IMG_0986

Impuls 2016

Imex Impuls Exterior-Barcelona 2023: la fira

 

IMEX Impuls Exterior-Barcelona és la fira de negoci internacional i comerç exterior de renom a nivell nacional que organitza la revista econòmica de negocis Moneda Única. L’edició d’aquest d’any d’IMEX Impuls Exterior-Barcelona és la setena que acull la ciutat comtal, però en total ja s’han celebrat més de 45 edicions a tot el territori:

  • 21 a Madrid
  • 8 a Andalusia
  • 6 a Catalunya
  • 5 a la Comunitat Valenciana
  • 4 a Castella-la Manxa
  • 2 a Astúries

 

Internacionalitzar amb èxit la teva empresa: el repte més important

La sortida d’una empresa a l’exterior suposa fer un gran salt; és un repte de grans dimensions que requereix coneixements, tant lingüístics com culturals, del mercat objectiu al qual es vol arribar.

Competir amb èxit en mercats cada vegada més globalitzats és més senzill amb l’ajuda d’experts i d’esdeveniments d’alta rellevància per a la internacionalització. Si les empreses es deixen assessorar per empreses de serveis lingüístics com BBLTranslation, que treballa amb traductors que només tradueixen envers la llengua materna i especialitzats en diversos sectors, estaran en el camí adequat per aconseguir el seu objectiu.

Una qüestió clau respecte el nostre negoci de traducció amb la qual ens trobem sovint és la importància de la traducció dels contractes internacionals. És fonamental que no es tradueixin de manera literal, sinó que estiguin traduïts per professionals que, abans que lingüistes, siguin advocats o tinguin una llicenciatura en dret que garanteixi que els acords són els que persegueixen les dues parts i que s’obté la protecció que cerquen. Un error de traducció pot tenir conseqüències jurídiques enormes.

Passa quelcom de similar amb les traduccions tècniques, en què l’ús del llenguatge especialitzat del sector és fonamental per persuadir adequadament en el mercat de destí o trobar un possible soci estratègic o col·laborador.

 

La importància de les traduccions i de fires com IMEX Impuls Exterior-Barcelona 2023

Des de BBLTranslation recomanem invertir en traduccions professionals realitzades per nadius per a guanyar competitivitat i aprofitar les oportunitats de negoci tant al mercat local com internacional.

Per al mercat nacional, són importants les revisions de textos en castellà i les traduccions (o revisions) dels idiomes cooficials com el català, el gallec, el valencià i l’eusquera per captar audiències regionals apel·lant a les seves pròpies particularitats.

 

El compromís de BBLTranslation amb la internacionalització empresarial

BBLTranslation creu fermament que la reputació corporativa és un element fonamental en el posicionament internacional de les marques i que això passa també per la traducció. Una traducció incorrecta no transmet la idea de professionalitat ni la confiança necessàries per aconseguir entrar en un nou mercat, posicionar-se en una nova regió o mantenir l’estatus de la marca entre el públic objectiu.

 

BBLTranslation és una empresa de serveis lingüístics que assisteix tant a empreses com a particulars que vulguin traduccions realitzades per experts i nadius en l’idioma de destí. A l’hora de tenir relacions comercials amb altres països, també serà necessària la traducció jurada de documentació oficial. Segons el país de destinació, BBLTranslation recomanarà un tipus de traducció jurada o un altre.

Ens veiem a IMEX Impuls Exterior-Barcelona 2023?

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.