BBLTRANSLATION s’uneix al marketplace de Disruptive Hotels

BBL Translation

En el món dinàmic de la indústria hotelera i d’internet, la innovació i l’eficiència són clau per destacar entre la competència.

Un profund coneixement del sector i dels seus reptes ha portat el CEO d’UDS Advisors, Óscar Pitarch, a desenvolupar Disruptive Hotels, una plataforma innovadora en la qual s’ofereixen productes i serveis disruptius per a hotels, càmpings, summer camps, parcs d’oci i establiments d’hostaleria.

La constant cerca d’innovació és el que tenen en comú BBLTRANSLATION i Disruptive Hotels, i és per això que ens complau anunciar que la nostra agència de traduccions especialitzades ha estès els seus serveis al marketplace de Disruptive Hotels.

Aquest marketplace, allotjat en https://disruptivehotels.com, és un centre de productes i serveis avantguardistes dissenyats específicament per a la indústria hotelera, des de solucions tecnològiques fins a serveis personalitzats. Disruptive Hotels s’està convertint en l’epicentre per a hotels i actors del sector que busquen transformar l’experiència dels seus clients.

La inclusió de BBLTRANSLATION en aquest marketplace no és només una expansió estratègica, sinó una resposta a la creixent demanda de serveis de traducció especialitzada en el sector hoteler i de l’oci.

Estem parlant de traduccions que no es poden fer amb intel·ligència artificial o traducció automàtica; continguts redactats amb copywriters i experts en SEO que fan que una traducció persuadeixi, convenci i vengui.

BBLTRANSLATION destaca pel seu compromís amb la qualitat lingüística i l’adaptabilitat cultural, dos elements crucials per a la comunicació efectiva en un entorn hoteler divers.

Els serveis de traducció de BBLTRANSLATION ofereixen als hotels la capacitat d’arribar a una audiència global, localitzant el contingut segons la cultura de destí i garantint que cada hoste se senti comprès i benvingut.

Ja sigui la traducció de materials promocionals, fullets i claims publicitaris, menús de restaurants o comunicats interns, BBLTRANSLATION s’ha guanyat la confiança de la indústria per la seva precisió i professionalitat al llarg dels anys, especialment a la Costa Daurada, un enclavament únic que captiva a visitants de tot el món i un dels principals motors turístics d’Espanya.

En unir-se al marketplace de Disruptive Hotels, BBLTRANSLATION cerca facilitar als hotels l’accés a solucions integrals que impulsaran la seva presència global i milloraran l’experiència del client.

En resum, la presència de BBLTRANSLATION a https://disruptivehotels.com suposa un pas significatiu cap al futur de la comunicació multilingüe en la indústria hotelera, recolzant la visió de Disruptive Hotels d’oferir productes i serveis que marquin la diferència.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.