BBLTranslation tradueix al català i a l’anglès la VIII Edició d’IMEX Impuls Exterior Barcelona

BBL Translation, Destacado

BBLTranslation és l’agència de traduccions triada, un any més, per a la VIII Edició d’IMEX Impuls Exterior Barcelona.

IMEX-Impuls Exterior tindrà lloc el 17 d’abril de 2024 al World Trade Center Barcelona. Es tracta de la primera i més important fira de negoci internacional i comerç exterior, amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les pimes en la seva sortida a l’exterior, i en la qual havia de ser present, inevitablement, una empresa com BBLTranslation. Aquesta serà la vuitena edició d’IMEX-Impuls Exterior Barcelona a Catalunya en què es confia el servei de traducció de l’espanyol al català i a l’anglès a BBLTranslation, la nostra agència de traduccions de Barcelona especialitzada en internacionalització.

IMEX-Impuls Exterior Barcelona 2024: la fira

IMEX-Impuls Exterior és una fira de negoci internacional i comerç exterior de renom nacional organitzada per la revista econòmica de negocis Moneda Única. IMEX-Impuls Exterior Barcelona 2024 celebra la seva vuitena edició a la ciutat comtal.

Reptes del sector exportador: internacionalitzar amb èxit

En la fira s’analitzaran els reptes actuals del sector exportador destacant temes com la incorporació de la intel·ligència artificial en les empreses industrials de Catalunya, com superar les barreres de finançament per accedir al millor finançament internacional per a les empreses i com el desenvolupament del talent ajuda al creixement de les empreses a escala global. Entendre la importància de la formació personal, acadèmica i tècnica és el primer pas cap a una major formació que potenciï el desenvolupament productiu i el creixement econòmic i social.

I aquí és, precisament, on BBLTranslation ha decidit competir des dels inicis de la seva activitat fa més de 15 anys: reunir els millors experts en els diferents sectors per oferir als clients l’ús d’un llenguatge especialitzat en cada sector que aconsegueixi influir adequadament en el mercat de destinació o entrar en un mercat determinat amb èxit.

Un exemple d’això són les traduccions d’etiquetes alimentàries o les traduccions jurades, que requereixen un alt grau d’especialització.

La importància de les traduccions i de fires com IMEX-Impuls Exterior Barcelona 2024

A BBLTranslation assessorem el client sobre com emprar l’idioma per a obtenir avantatges competitius o com a recurs estratègic enfront dels seus competidors, per aprofitar així les oportunitats de negoci tant en el mercat local com internacional.

En la taula rodona «Expansió de les empreses catalanes als països del Golf» es posarà de manifest la importància de l’àrab com a idioma principal per accedir a aquests mercats.


El compromís de BBLTranslation amb la internacionalització empresarial

BBLTranslation creu fermament que la reputació corporativa és un element fonamental en el posicionament internacional de les marques i això passa també per l’ús de l’idioma. Un ús correcte de l’idioma, en totes les seves formes, transmet professionalitat i confiança, totes dues necessàries per a aconseguir entrar en un nou mercat, posicionar-se en una nova ubicació o mantenir l’estatus de la marca entre el públic objectiu.

BBLTranslation és una empresa de serveis lingüístics que ofereix un pack de recursos especialitzats que inclou traduccions tècniques, traduccions jurídiques, traduccions del camp del màrqueting, traduccions d’etiquetes alimentàries, traduccions amb intel·ligència artificial, experts en SEO, copywriters i assessors en internacionalització.

En el mercat nacional, les revisions de textos en castellà i traduccions (o revisions) dels idiomes cooficials com el català, el gallec, el valencià i el basc són fonamentals per a captar audiències regionals apel·lant a les seves pròpies particularitats.

Ens veiem a IMEX Impuls Exterior Barcelona 2024 per descobrir el paquetde recursos que BBLTranslation posa a l’abast de les empreses?

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.