BBLTranslation, intèrpret de llengua de signes a l’Herbalife Extravaganza 2015 a Barcelona

Article

El cap de setmana passat es va celebrar a Barcelona l’Herbalife Extravaganza 2015, una trobada d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica de membres de l’empresa dels EUA que produeix i comercialitza suplements nutricionals i altres productes per a tenir cura de la pell i dels cabells. El marc on es va celebrar l’acte fou el Palau Sant Jordi de la Ciutat Comtal, un espai ampli per a rebre tota la representació de l’organització.
La gestió de la traducció i la interpretació fou un element molt important al llarg de tot l’esdeveniment, on entre els membres hi havia fins a 17 idiomes representats. Totes les ponències van ser en anglès, llengua vehicular, i els assistents van disposar del servei de traducció simultània tothora.
BBLTranslation es va encarregar de gestionar la interpretació en llengua de signes en castellà per a les persones sordes que assistien a l’esdeveniment, amb quatre intèrprets presents a l’esdeveniment per a donar cobertura a tothom qui necessités veure la interpretació.
Sens dubte, la interpretació de llengua de signes és un servei igual d’important o més que qualsevol servei de traducció i interpretació. Segons l’Organització Mundial de la Salut o la Federació Mundial de Sords, actualment hi ha més de 70 milions de persones amb deficiències auditives al món. A l’Estat, la xifra supera el milió de persones. Per aquest motiu des de BBLTranslation considerem primordial prestar-hi servei i treballar per la igualtat d’oportunitats per a aquest col·lectiu.
La interpretació de l’esdeveniment a Barcelona va permetre que les persones sordes assistents poguessin presenciar amb atenció, entre altres, les intervencions del president executiu i director general d’Herbalife, Michel O. Johnson, juntament amb altres personalitats destacades del sector de la nutrició.

La interpretació de llengua de signes en primera persona

Hem volgut aprofitar l’ocasió per a parlar amb Triana, una de les intèrprets de llengua de signes que va estar prestant servei durant tot l’esdeveniment, la qual ens dóna les claus de la interpretació per a persones sordes i ens parla de la importància de tenir-la en compte en esdeveniments de tota mena.
I és que un professional de la interpretació s’enfronta a molts desafiaments en aquest tipus de servei: «Cada interpretació és diferent, cal tenir en compte moltes variants.»  Ella mateixa ens detalla aquestes variants i els problemes que acostuma a trobar-hi, els quals ens permeten conèixer millor la funció del professional de la interpretació. Aquestes qüestions no són aplicables a l’esdeveniment d’Herbalife, però es presenten tot sovint:

  • El lloc on es posiciona l’intèrpret: la visibilitat és important per a fer referències a la imatge donada, ja sigui en pantalla o ponent. Sovint fan situar l’intèrpret en un lloc on es fa difícil o, fins i tot incòmode, treballar i, de vegades, el lloc és exterior i no es tenen en compte les circumstàncies meteorològiques. També es produeixen situacions en què hi ha algú en el seu camp treball i de visió respecte de l’usuari.
  • El so que arriba: tot sovint es disposa d’altaveus que estan encarats al públic i no pas a l’intèrpret, de manera que el so arriba distorsionat al professional i aquest fet li dificulta la interpretació. En el cas que necessiti orellera per a la traducció simultània d’un altre intèrpret a llengua oral, de vegades el so arriba a deshora o en males condicions.
  • La preparació de l’acte: cada cop que s’interpreta un esdeveniment, els professionals de la interpretació haurien de conèixer a l’avançada el contingut de l’acte, per a tenir més capacitat d’abordar qualsevol tipus de temàtica de la qual es pugui parlar. En general haurien de disposar, prèviament, del contingut per a poder-lo preparar amb eficàcia, però això no s’esdevé sempre que caldria.
  • La durada de l’acte i els companys assignats: a mesura que transcorre el temps d’interpretació, la qualitat pot minvar a causa del cansament, de manera que, depenent de la durada de l’esdeveniment, hi hauria d’haver més o menys intèrprets per a fer torns. Si la durada és de més de dues hores, caldrien tres intèrprets per a fer torns. Així, mentre l’un interpreta, l’altre li dóna suport tot seguint la conferència i el que fa tres descansa.
  • La interpretació directa (de llengua de signes a llengua oral): quan un assistent sord vol participar i s’interpreta de la seva llengua a la llengua oral, l’intèrpret necessita un micròfon perquè el puguin sentir a través de la veu. Tot sovint es considera la persona sorda com si fos sordmuda i no es facilita el micròfon al professional, cosa que li impedeix desenvolupar la seva feina d’interpretació.
  • La figura del professional: l’intèrpret de llengua de signes és poc conegut, i en cada servei en què treballa ha de demanar, fins i tot implorar, que el deixin passar i li permetin treballar, ja que el personal d’organització desconeix en el 90% dels casos qui són i quina feina fan.

signos
Malgrat l’elevada qualificació que necessiten els professionals de la interpretació de llengua de signes, Triana ens confirma que actualment continua sense estar prou reconeguda: «Constantment hem de suplicar que ens deixin treballar, que ens situïn en un lloc visible, que no ens arraconin en un cantó ocult, de manera que es discrimina tant els usuaris com nosaltres mateixos. Sovint trobem que ens demanen que fem la interpretació de manera voluntària, o no ens paguen el que costa el servei en termes professionals. És habitual que les empreses que contracten desconeguin del tot aquesta figura professional, i això comporta una gestió insuficient a l’hora de desenvolupar la nostra tasca.»
Cal dir que, per sort, tant l’empresa pública com la privada tenen cada cop més present la necessitat d’atendre les persones sordes amb serveis d’interpretació, tot i que, segons Triana, encara «no tant com caldria». Per a la intèrpret, «les empreses públiques cobreixen de manera insuficient les situacions en què cal un intèrpret; les privades, en canvi i per experiència pròpia, acostumen a donar-hi cobertura.»
Tan sols desitgem que la tendència vagi a l’alça i que les persones sordes disposin sempre de serveis d’interpretació que equilibrin les seves oportunitats davant la resta d’assistents en actes de tota mena. A l’Herbalife Extravaganza 2015 a Barcelona podem donar fe que ha estat així.
 

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.