Traducció jurada

El nostre equip d’advocats ofereix també un servei de traducció jurada a grans bufets, empreses i particulars, amb la garantia de la màxima qualitat des dels punts de vista jurídic i lingüístic. En aquesta categoria, la documentació sempre es lliura al client en suport paper, segellada i signada pel traductor jurat.

 • Partides de naixement
 • Certificats de matrimoni
 • Certificats de defunció
 • Informes legals
 • Contractes
 • Dictàmens
 • Ofertes públiques de venda
 • Licitacions
 • Ofertes reservades
 • Homologació i convalidació de títols acadèmics i professionals
 • Adopcions internacionals
document-agreement-documents-sign-48148

Homologació i convalidació de títols

Perquè un títol universitari tingui reconeixement oficial i validesa a l’estranger, cal que estigui homologat o convalidat. Aquí entra en joc el nostre servei de traducció jurada.

Si els estudis acadèmics o la formació professional s’ha fet a l’estranger, perquè tinguin validesa al nostre territori han de comptar amb l’acreditació oficial corresponent. Per a l’homologació de títols es necessita un servei de traducció jurada, és a dir, una traducció que tingui caràcter oficial davant les autoritats.

A BBLTranslation, totes les traduccions jurades les fa un traductor jurat nomenat pel Ministeri d’Assumptes Exteriors, que garanteix la validesa legal de la traducció.

Per homologar un títol estranger, cal fer una traducció jurada del certificat acadèmic, certificat d’estudis, titulacions o de qualsevol altra documentació que es necessiti.

També ajudem persones llicenciades en dret en la validació de la titulació d’advocat perquè puguin exercir la seva professió a l’estranger.

Adopcions internacionals

Segons la legislació espanyola, per tramitar adopcions internacionals cal que tots els certificats que no siguin redactats en castellà, tinguin la seva traducció oficial. D’altra banda, els certificats en castellà també cal traduir-los perquè tinguin validesa legal a l’estranger.

Oferim traduccions jurades de:

 • Informes psicosocials
 • Certificats de matrimoni
 • Certificats de naixement
 • Certificats mèdics
 • Certificats eclesiàstics
 • Informes bancaris

Poseu-vos en contacte amb nosaltres si necessiteu tramitar documentació per a una adopció internacional. Serà un plaer ajudar-vos i posar a la vostra disposició un servei complet de traducció jurada i assessorament perquè no tingueu cap mena de problema a l’hora de fer els tràmits.