Per què els subtítols mai corresponen amb l’àudio d’una pel·lícula?

Pot ser que tot veient una pel·lícula o sèrie t’hagis adonat que els subtítols no sempre corresponen amb el que diuen els personatges. Però per què? Els subtítols no haurien de ser una transcripció del que es diu per a passar-ho a escrit? És un problema dels traductors? O és que els traductors no són prou bons?

Doncs no és cap d’aquestes opcions! Tot és a causa de diverses raons tècniques. En primer lloc, els subtítols no corresponen amb l’àudio per una qüestió de temps, ja que parlem molt més de pressa del que llegim. Cal tenir en compte la velocitat de lectura dels espectadors. Els subtítols han de resumir amb precisió allò que es diu en els diàlegs sense ometre elements. L’objectiu principal és mantenir el sentit de la frase, així que algunes paraules no es transcriuen, perquè no aporten informació rellevant. L’espectador ha de tenir temps de veure la pel·lícula. Els subtítols han de passar a segon pla, l’espectador no pot veure una pel·lícula sencera llegint tots i cada un dels subtítols, ha de poder concentrar-se en la imatge.

En segon lloc, per una restricció espacial. Hi ha un límit de caràcters per tal que el subtítol càpiga al centre de la pantalla. A causa d’aquest límit de caràcters, els traductors han de reformular les frases (de vegades fins a estirar-se els cabells) i utilitzar sinònims per evitar repeticions o fins i tot abreviacions per tal de poder complir aquesta limitació.

En tercer lloc, la distància entre els subtítols i la versió original pot ser causada pel traductor. De fet, alguns traductors prefereixen allunyar-se de l’original per transmetre la idea general i convertir els subtítols en una obra per si sols, mentre que d’altres prefereixen mantenir-se prop de l’original, amb l’objectiu de ser únicament una ajuda per l’espectador.

Per últim, hi ha un altre factor a tenir en compte. Parlem de les condicions de treball dels traductors, que poden influir en la qualitat de la seva feina. Els traductors viuen sota la pressió de la remuneració (sovint massa baixa) i del temps del qual disposen. O bé les tarifes són massa baixes i accepten la feina persones poc qualificades, o bé accepten la feina professionals del sector però que acaben fent un nyap. El temps sol ser un problema en el sector de la traducció, perquè no se’n disposa de gaire. Així que cal fer la feina sempre el més ràpid possible, i, malauradament, una feina ben feta necessita temps. 

Per aquestes limitacions, el traductor no té més remei que eliminar els elements superflus que no són necessaris per entendre la trama per tal de crear uns subtítols que respectin les condicions exigides. És important recordar que el fet que els subtítols no corresponguin amb l’original no significa que sigui una mala subtitulació.Deixa un comentari