PURPLEPRINT Creative i BBLTranslation estrenen un servei tot en un de traducció i maquetació

Article

Continuant amb la seva filosofia de millora continuada i garantia de qualitat, BBLTranslation acaba d’iniciar una col·laboració amb l’empresa PURPLEPRINT Creative per ampliar el seu ventall de serveis lingüístics.
A BBLTranslation escoltem els nostres clients. El nostre objectiu principal és oferir-los un servei personalitzat i de qualitat. És per això que, a més d’oferir el procés de traducció i revisió de textos, ara donem l’oportunitat als nostres clients de beneficiar-se de la professionalitat d’un equip especialitzat, i molt ben preparat, capaç d’oferir un servei complet de traducció de textos en formats que necessiten maquetació de continguts multilingües.
En què consisteix la maquetació de textos?
La maquetació consisteix a donar format a un text i crear la composició d’una pàgina amb la compaginació de diversos elements. Quan maquetem, hem de tenir en compte les diverses fonts, els formats dels caràcters, la mida i els elements gràfics que s’integren en un text per obtenir-ne el millor resultat. Tots els textos necessiten algun tipus de maquetació, sia senzilla o complexa.
Servei integral de traducció i maquetació
A BBLTranslation seleccionem els nostres traductors i supervisem la seva feina per garantir la màxima qualitat del nostre servei. És indispensable respectar el format del text original perquè la traducció sigui de qualitat. El més habitual és que, un cop traduïts, els textos perdin el seu format original, ja que la longitud i l’estructura de les frases varien d’un idioma a un altre. Per tant, cal adequar-ne el format. A partir d’avui mateix, us oferim un servei integral amb un equip de dissenyadors experts en programes de maquetació, com InDesign, Photoshop o Illustrator, que s’ocuparà de la maquetació dels vostres fullets, catàlegs, revistes o de qualsevol treball de disseny gràfic en general.
Quins avantatges té per als nostres clients?
Ara podeu centralitzar les gestions de traducció i maquetació amb nosaltres. Gràcies a la nostra metodologia de 360º no tindreu cap més intermediari. Ajudem els nostres clients a estalviar temps i costos.
Servei de consultoria per a creativitats i impremta
Gràcies a la nostra col·laboració amb PURPLEPRINT Creative us podem assessorar sobre qualsevol dubte que tingueu de branding i creativitat. Per al nostre equip de dissenyadors experts, serà un plaer aportar-vos les seves idees i els seus consells per crear i dissenyar revistes, fullets, logotips i catàlegs d’èxit.
PURPLEPRINT Creative és una agència multidisciplinar que opera a escala global i es dedica a l’estudi i l’elaboració de projectes multimèdia i de disseny per a clients d’arreu del món en els sectors editorial, d’art i moda, i per a fires, exposicions, actes i entreteniment.
Assessorem els nostres clients, sense cap mena de cost, perquè puguin obtenir el màxim estalvi i la màxima qualitat en la impressió de materials.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.