BBLTranslation presenta a Ràdio4 RNE el seu taller de fonètica en anglès BBLSAUND®

Article

Barbara Beatrice Lavitola, gerent de BBLTranslation, va participar el passat 4 de febrer com a convidada al programa de Ràdio4 RNE Amics i coneguts. La casualitat, com sempre capritxosa, va fer que un bon dia Silvia Tarragona, directora del programa, i Barbara es coneguessin en un autobús de Barcelona i es citessin per parlar d’anglès, fonètica i negocis a les ones radiofòniques.

Silvia Tarragona i el subdirector, Sergi Bassolas Goas, van donar a conèixer a l’audiència l’innovador taller de fonètica anglesa de BBLTranslation: BBLSAUND®.

BBLSAUND® és un projecte de l’agència de traducció i interpretació BBLTranslation, que inclou un total de 6 classes per a desvetllar una de les incògnites més grans de les persones que parlen l’anglès com a llengua estrangera: Per què després de tants anys d’estudi de la llengua anglesa hi ha moltes persones a les quals els costa parlar i entendre l’anglès? El problema és més seriós quan aquesta falta de confiança es manifesta en els directius i els equips de vendes de moltes empreses que treballen a escala internacional. “Ens movem per molts entorns de negocis i ens costava d’entendre per què hi ha directius i gerents d’empresa que utilitzen l’anglès a diari, però, malgrat els anys d’estudi, els manca confiança a l’hora de parlar-lo”, comenta Barbara.
“No són classes d’anglès convencionals, sinó un taller especialitzat per a tothom qui vulgui donar un pas endavant i millorar la seva pronunciació i comprensió oral. La nostra agència ha estat pionera a l’hora d’investigar i donar una resposta pràctica a per què la majoria de gent estudia anglès, però no aconsegueix parlar-lo correctament. Avui l’ús de l’anglès és essencial en el món dels negocis i no és cap secret que existeixen pors i bloquejos en l’expressió oral”.

És per això que BBLTranslation és pionera en el llançament d’un taller de pronunciació anglesa adreçat a empresaris de parla castellana i catalana. En poques sessions i amb l’ajuda de professors universitaris especialitzats en fonètica i filologia anglesa, els alumnes guanyaran confiança tot millorant la pronunciació i comprensió auditiva de la llengua anglesa.

Així ho va expressar Barbara durant el programa: “Si presento la meva empresa i els meus serveis i no m’expresso bé, no em sento còmoda amb l’idioma, com poden els altres confiar en allò que els vull vendre? Per tant, es genera una visible manca de prestigi que afecta, sens dubte, la imatge del professional en qüestió”.

Com a experta en el sector lingüístic i, a la vegada, traductora i intèrpret, Barbara ens revela l’origen d’aquest problema tan generalitzat: “L’alfabet anglès s’hauria d’ensenyar igual que l’alfabet xinès o l’àrab; per exemple, explicant el so de cada lletra i com sona a prop d’una vocal o una altra, a l’inici de la frase, enmig o al final”.

“El que falta és ensenyar l’arrel, la pronunciació. Qui ensenya que la vocal ‘a’ es pronuncia de nou maneres diferents? Ningú. Necessitem agafar la confiança que tindríem si sabéssim com sonen els fonemes”, afirma Barbara.

En efecte, l’anglès és un idioma amb una gramàtica molt senzilla, però amb una pronunciació molt complexa, bàsicament perquè no té unes regles fixes.

Barbara posa a disposició dels participants del taller les instal·lacions de BBLTranslation (C/Balmes amb Diagonal) per als professionals que vulguin sortir del despatx. El taller també es pot fer a les oficines del client gràcies a la modalitat Learn@Work. Durant l’entrevista, la gerent de BBLTranslation ens ha donat algunes de les claus del taller: “La primera paraula de la qual ens hem d’oblidar “vergonya”; i amb les classes el que volem aconseguir és substituir-la per “confiança” i “prestigi””.

Podeu escoltar l’entrevista sencera de Ràdio4 RNE a Barbara Beatrice Lavitola en aquest enllaç, a partir del minut 30 de programa.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.