BBLTRANSLATION sensible amb la Prevenció de riscos laborals

BBLTRANSLATION demostra, una vegada més, que és una empresa que s’avança al futur i que no s’acontenta simplement a complir els requeriments legals, sinó que va més allà i assumeix un paper d’interlocutor social avançat, en el moment en què intervé en la defensa dels drets fonamentals dels treballadors.

En un àmbit tan sensible com el de la Prevenció de riscos laborals i, més concretament la Coordinació d’activitats empresarials (CAE), BBLTRANSLATION fa un pas endavant en apostar decididament per CTAIMACAE.net, un programari -as- a- Service potent que assegura la correcta activitat preventiva al centre laboral i que garanteix que es compleixen els requisits específics de la coordinació d’activitats empresarials, tant a les empreses titulars com a les contractistes.

El fet de coordinar les activitats empresarials és una obligació legal d’acord amb l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el RD 171/2004 de 30 de gener de 2004. Aquesta llei estableix la necessitat de coordinació entre empreses a fi de garantir la seguretat i la salut dels treballadors en els casos en què conflueixen en un mateix centre treballadors de diferents empreses, així com en els casos de contractació i subcontractació de l’activitat. En aquest mateix sentit, el Parlament Europeu ha instat els estats membres a endurir les sancions a les empreses que incompleixin les seves obligacions en relació amb els drets fonamentals dels treballadors.

Amb la implantació del potent programari CTAIMACAE.net BBLTRANSLATION garanteix que els serveis d’interpretació que presta en les instal·lacions del client són “segurs”. Els clientes poden, doncs, confiar que els serveis que contracten mitjançant BBLTRANSLATION estan emparats per l’ús d’aquesta eina eficaç.

BBLTRANSLATION, amb aquest pas, no sols s’assegura el compliment eficaç, fiable, íntegre i excel·lent de les obligacions legals en matèria de CAE i la gestió documental que aquesta implica, sinó que també exhibeix la seva vocació d’agent actiu en el desenvolupament d’un teixit laboral i empresarial més d’acord amb la societat del futur, que molts ja albiren.Deixa un comentari