Transcripció

Fem transcripcions d’arxius d’àudio de formats de tota mena: fem transcripcions a partir d’un DVD, d’un CD o de qualsevol format digital (.mp3, .wav, .mov, .avi, .mpeg, etc.) i us el lliurem en un CD o DVD, o a través d’Internet en diferents formats (.pdf, .doc, .txt, etc.) o, fins i tot, en versió impresa, segons les teves preferències.

A més, podeu combinar el nostre servei de transcripció amb els de traducció, resum o creació de notes de premsa.

  • Transcripció empresarial: cobrim totes les possibles variants de la transcripció per a negocis, com ara transcripcions d’entrevistes, reunions, conferències via telemàtics, sessions orientatives per a grups, dictats i molt més.
  • Transcripció d’ arxius multimèdia: transcripció de podcasts, vídeos, etc.
  • Transcripció mèdica: transcripció d’informes i historials mèdics, informes d’exàmens físics, informes d’altres informes d’operacions, informes de consulta, etc.
  • Transcripció jurídica: transcripcions de declaracions, gravacions de judicis, verbatim, interceptacions legals de trucades, correspondència, memoràndums i altres tipus de comunicacions internes.